účastníkem závodu může být osoba, která splní následující podmínky:

1. Vyplní přihlašovací formulář
2. Uhradí startovné v souladu s vybranou tratí a kategorií v termínu do 22. 6. 2021 na účet 9409877028/5500. Po tomto termínu na místě závodu popřípadě na prodejně LightBIKE (startovné se nevrací)
3. Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrknutím kolonky při on-line registraci.
4. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno)
5. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost.
6. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
7. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
8. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce

9. V místě závodu odevzdá podepsaný formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a
formulář PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU