Máme obrovskou radost, že se k naší výzvě připojil i David Arabasz a jeho Jedna Dva Tři. Jejich podpory si moc vážíme a částky 123,- Kč / jedna dva tři / „cinkly“ na našem transparentním účtu č.: 9409877028/5500 už x-krát. Děkujeme moc, jste úžasní !!!!!!

https://www.facebook.com/Jedna-Dva-T%C5%99i-235398453254625/?__tn__=K-R&eid=ARA7o9zw_0LBlAasxIp1iqo2Z8mV_qZGtMtd_n6EYccfs_wQRshhVnViwiOviauKTo7FiD_h86d6W17Z&fref=mentions